Havsmiljön i Skagerrak för tio tusen år sedan. Genom att studera sediment i borrkärnor från havsbotten, kan man få information om havsmiljön och klimatets utveckling sedan tusentals år tillbaka. För att öka kunskapen om klimatförändringar är det viktigt att studera klimatets naturliga variationer.