Vetenskapen har länge trott att ett varmare klimat ökar avrinningen till Östersjön och därmed gör innanhavet mindre salt. En ny omfattande studie visar att effekten sannolikt blir den motsatta: ett förändrat klimat minskar flodtillförseln och gör Östersjön saltare. –Konsekvenserna för det känsliga ekosystemet kan bli stora, säger forskaren Daniel Hansson vid Göteborgs universitet.