Denna rapport belyser globaliseringen i stort vad gäller olika indikatorer på ekonomi, hälsa, livschanser och samhällsutveckling under de senaste 50 åren. Rapporten analyserar även i vilken utsträckning globaliseringen har medverkat till förändringar på nämnda områden samt hur dessa omvärldsförändringar påverkar Sverige. Författare är Johan Norberg, fil mag i idéhistoria och Senior Fellow vid Cato Institute i Washington, DC. Han är även känd som samhällsdebattör med bakgrund från Timbro som också publicerat hans bok Till världskapitalismens försvar som är översatt till mer än 20 språk. Författaren svarar helt och hållet för de analyser och rekommendationer som lämnas i rapporten.