Året 2005 var ett milt år, främst tack vare en mild januarimånad och en mild höst. Temperaturmässigt kulminerade vintern ovanligt sent.. Tillrinningen till Bottniska viken var relativt hög, i genomsnitt 20 procent högre än medelvärdet för perioden 1961-1990.