Hur mycket kostar det att inte åtgärda problemen i Östersjön och Västerhavet? Hur mycket kostar det att göra något? Regeringen har gett Naturvårdsverket i uppdrag att, med hjälp av tidigare studier och rapporter, beskriva kostnader för att genomföra alternativt inte genomföra åtgärder.