Växtplankton är mikroskopiska växter som utgör basen på näringskedjan i hav och sjö. En del växtplankton kan producera gifter som är skadliga för andra marina organismer, som till exempel fisk. Holly A. Bowers har studerat växtplanktons arvsmassa för att kunna identifiera och uppskatta mängden av ett antal skadliga växtplanktonarter. Hennes arbete är en viktig pusselbit för att förstå när och hur skadliga växtplanktonarter som till exempel ”Mördaralgen” får ett övertag och risk för fiskdöd uppstår.