Hur påverkar gifter samspelet i vattnet? Miljöeffekterna av de många kemiska ämnen som används i samhället i dag är relativt outforskade. Vilka konsekvenser får dessa ämnen för de naturliga ekosystemen?