Havsborstmaskarna har befolkat världshaven i årmiljoner. I dag står de i fokus för forskningen om kryptiska arter, det vill säga till synes identiska djur som kan vara helt olika arter. Forskare vid Göteborgs universitet har nu hittat nya maskarter i Västerhavet.