Här finns karta över samtliga stationer som besöks av förbundet. Provtagningar utförs två gånger per år, i juli och augusti. Resultaten visas här i tabellform från 2001-2019. Färgerna visar statusklassning enligt vattendirektivets nya bedömningsgrunder från 2019. Varje station och samtliga tidsserier finns också att se i överskådliga diagram på www.svealandskusten.se. Tabellen finns också som excelfil på skvvf.se