I den här rapporten presenteras regeringens förslag till åtgärder för minskad övergödning, ett rent och giftfritt hav och bevarande och hållbart nyttjande av havet och dess biologiska resurser. Fokus ligger på att uppfylla åtagandena i Helcoms aktionsplan för Östersjön (Baltic Sea Action Plan), ett program för att återställa en god ekologisk status i Östersjöns marina miljö till år 2021.