Svealandskusten 2018

Svealandskusten 2018 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen.

I rapporten presenteras det aktuella miljötillståndet av forskare och ledande experter. Du kan också läsa om gamla fosforlager i Stockholms skärgård, om Henriksdals utbyggnad och om avancerad vattenrening som tar bort läkemedelsrester och miljögifter. Skärgårdsstiftelsen presenterar sin betydelsefulla verksamhet, och så finns artiklar om den viktiga blåstången, om hur värdefulla sjögräsängar kan skyddas från fritidsbåtar och om länsstyrelsernas arbete med fredningsområden för fisk.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet och läsa pressmeddelandet. Nedan finns länkar till alla artiklarna , som också går att ladda ner separat.


Jag vill beställa Svealandskusten 2018

Vi skickar rapporten som B-post utan kostnad så länge det rör sig om enstaka exemplar.

Namn:

ev. Organisation:

Adress:

Postnummer:

Stad:

Land:

Epostadress:Sök på havet.nu