Svealandskusten 2017

Svealandskusten 2017 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen.

I rapporten presenteras miljötillståndet av forskare och ledande experter. Lär dig mer om övergödning, kärnteknik och farledsprojektering och fördjupa dig i miljön Öregrundsgrepen, Björnöfjärden och Brunnsviken.

Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet och läsa pressmeddelandet. Nedan finns länkar till alla artiklarna , som också går att ladda ner separat.


Jag vill beställa Svealandskusten 2017

Vi skickar rapporten som B-post utan kostnad så länge det rör sig om enstaka exemplar.

Namn:

ev. Organisation:

Adress:

Postnummer:

Stad:

Land:

Epostadress:Sök på havet.nu