Svealandskusten 2016

Svealandskusten 2016 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten innehåller både resultat från de omfattande undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi och artiklar från andra aktörer i regionen. I rapporten presenteras miljötillståndet i Svealands kustvatten av forskare och ledande experter. Lär dig mer om våtmarker, bottendjur och kustfisk, och fördjupa dig i miljön runt Slussen, Nyköping och Östhammar. Här kan du ladda ner rapporten i sin helhet och läsa pressmeddelandet. Nedan finns länkar till alla artiklarna , som också går att ladda ner separat.


Beställ Svealandskusten 2016

Vill du ha ett tryckt exemplar av rapporten? Skicka ett mail med rubriken Svealandskusten med ditt namn och postadress till annika.tidlund@su.se. Rapporten skickas som B-post och kommer i din brevlåda inom ca en vecka.

Sök på havet.nu