Vaxholm - skärgårdens huvudstad

Vaxholms stad har en unik stadsmiljö i skärgården med varierad bebyggelsekaraktär och är därför ett populärt frilufts- och rekreationsområde med många besökare. För många är detta porten ut i resten av skärgården, eller platsen som hälsar en välkommen hem.

Vaxholm har många välbevarade och spektakulära miljöer som vittnar om områdets historiska nyckelposition i försvaret av Stockholm och Sverige. Från Gustav Vasas tid och ända fram till 1980-talets ubåtskränkningar var Vaxholms fästning en del av det svenska försvaret. En annan stark markör för Vaxholm är den sommarnöjeskultur som startade och utvecklades under mitten av 1800-talet och framåt i skärgården runt Stockholm.

Friska och hållbart nyttjade marina miljöer och värden utgör en grund för Vaxholms framtida utveckling som attraktiv skärgårdskommun med unika natur- och kulturupplevelser. I Vaxholm finns ca 70 öar varav 57 stycken är bebodda. Kuststräckan inklusive sjökuster är 214 km. Det finns ett stort förändringstryck i Stockholmsregionen och det är en viktig utmaning att värna om värdefulla miljöer ur ekologisk synvinkel och samtidigt skapa förutsättningar för att leva, bo och verka i skärgården.

Karta över Vaxholms stad

Laddar karta

Sök på havet.nu