Kustvattnen i Trosa

Med över 1300 öar och en 126 km lång kuststäcka finns mängder av öar och vikar att upptäcka. Trosas skärgård är inte så exploaterad som på många andra håll längs den svenska kusten och stora områden är skyddade som naturreservat. Här finns alla möjligheter till att uppleva ostörd och variationsrik natur och gamla kulturlandskap.


Skyddade områden

I Trosa kommun finns flera områden är av riksintresse för naturvård: Landsort, Askö- och Hartsöområdet; Tullgarnsområdet samt Nynäs. Sådana områden ska i enlighet med Miljöbalken skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.

Natura 2000 är ett nätverk av värdefulla naturområden inom EU med syfte att bevara värdefulla naturtyper och arter för framtiden. Inom kommunen finns flera sådana områden.

I kommunen finns också 11 naturreservat som omfattar kust och hav; Askö , Bokö-Askö, Bokö-Oxnö, Furholmen, Kråmö, Lacka, Lotsängsbacken, Nynäs, Persö, Södra Lämund, Tullgarn. Du kan läsa mer om dem via länken nedan.


Karta över Trosa kommuns kustvatten

De olika vattenförekomsterna är markerade och presenteras närmare om du klickar på symbolen.

Laddar karta

Sök på havet.nu