Provtagningar i Trosa - karta och rapporter


Karta över provtagningar inom Trosa kommun

Här finns en karta som visar Svealands kustvattenvårdsförbunds provtagningar i Trosa kommuns vatten.

Du kan zooma in i kartan för att se bättre, och klicka på symbolerna för att få mer information. I informationsrutan kan du klicka på "Visa Diagram" för att upp resultaten från provtagningarna i en pop-up-ruta. Variablerna visas i olika flikar, och förklaras kort. Notera att det ibland är flera diagram under varje flik, det är bara att scrolla ned.
Genom att klicka på "Visa allt" får du upp en sida där stationens samtliga 15 diagram visas, med karta och figurtexter. Den sidan går att länka till.

Laddar karta

Sök på havet.nu