Provtagningar i Östhammar - karta och rapporter

Här finns en karta som visar Svealands kusvattenvårdsförbunds provtagningar i Östhammars kommuns vatten. Senare kommer även undersökningar och inventeringar som kommunen eller andra låtit göra att synas här.


Karta över provtagningar inom Östhammars kommun

Du kan zooma in i kartan för att se bättre, och klicka på stationerna för att få mer information. I rutan kan du klicka på "Visa Diagram" för att upp resultaten från provtagningarna i en pop-up-ruta. Variablerna visas i olika flikar, och förklaras kort. Notera att det ibland är flera diagram under varje flik, det är bara att scrolla ned. Genom att klicka på "Visa allt" får du upp en sida där stationens samtliga 15 diagram visas, med karta och figurtexter. Den sidan går att länka till.

Laddar karta

Rapporter från Östhammars kommun

Här är en samlad lista över de rapporter som kommunen presenterar via svealandskusten.se
Klicka på dem som intresserar dig, och läs mer om dem eller ladda ner dem som pdf-filer.

Totalt 4 sökträffar från Östhammar. Visar sidan 1 av 1

Fosfordynamik i Granfjärden

Länsstyrelsen i Uppsala, (2013)

Grunda marina miljöer i skärgården öster och söder om Gräsö

Länsstyrelsen i Uppsala, (2012)

Fosforfällning i en brackvattenfjärd - en förstudie i Östhammarsfjärden

Länsstyrelsen i Uppsala, (2012)

Inventering av bottenvegetation i Östhammars skärgård 2009

Länsstyrelsen i Uppsala, (2010)
1

Sök på havet.nu