Provtagningar i Nacka - karta och rapporter

Här finns en karta som visar Svealands kusvattenvårdsförbunds provtagningar i Nacka kommuns vatten.


Karta över provtagningar inom Nacka kommun

Du kan zooma in i kartan för att se bättre, och klicka på stationerna för att få mer information. I rutan kan du klicka på "Visa Diagram" för att upp resultaten från provtagningarna i en pop-up-ruta. Variablerna visas i olika flikar, och förklaras kort. Notera att det ibland är flera diagram under varje flik, det är bara att scrolla ned. Genom att klicka på "Visa allt" får du upp en sida där stationens samtliga 15 diagram visas, med karta och figurtexter. Den sidan går att länka till.

Laddar karta

Rapporter från Nacka kommun

Här är en samlad lista över de rapporter som kommunen presenterar via svealandskusten.se
Klicka på dem som intresserar dig, och läs mer om dem eller ladda ner dem som pdf-filer.

Totalt 12 sökträffar från Nacka. Visar sidan 1 av 1

Undersökning av rörligt fosfor i Neglingevikens och Vårgärdssjöns bottensediment

Nacka kommun, (2013)

Resultat av undersökningar av vattenkvaliteten i Neglingemaren och Vårgärdssjön

Nacka kommun, (2013)

Miljöteknisk provtagning av sediment och ytvatten vid Bergbadet och Barnbadet

Nacka kommun, (2013)

Förslag till åtgärder för förbättrad ekologisk status i Neglingeviken och Vårgärdssjön

Nacka kommun, (2013)

Undersökning av lekbotten och sediment i Lännerstasundet, Nacka kommun

Nacka kommun, (2011)

Marin inventering vid Svärdsön i Nacka kommun inför bildande av naturreservat

Nacka kommun, (2011)

Kustprogram, Nacka kommun

Nacka kommun, (2011)

Miljöteknisk undersökning av sediment i Svindersviken, Nacka kommun

Nacka kommun, (2010)

Förekomst av metaller, kreosotämnen och tennorganiska föroreningar vid Pålnäsviken

Nacka kommun, (2009)

Markundersökning - Skutviken. Provtagnings- och resultatrapport

Nacka kommun, (2008)

Marinbiologisk undersökning och naturvärdesbedömning

Nacka kommun, (2008)

Förekomst av metaller och tennorganiska föreningar i Lövbergaviken, Nacka kommun

Värmdö kommun, (2008)
1

Sök på havet.nu