Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Information

Utgivare: Svealandskusten 2021 (2021)

Författare: Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2021

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2021 som pdf

Siktdjupet under sommaren har ökat med över en meter i delar av Stockholms inre skärgård under de senaste sex åren. Denna glädjande förbättring kan kopplas till minskad kvävetransport till detta område. Mindre näring ger färre växtplankton och därmed ett klarare vatten.

Trots att året 2020 som helhet blev rekordvarmt var ytvattentemperaturerna i juli förhållandevis låga. Den varma vintern gjorde dock avtryck i bottenvattentemperaturerna. Salthalten fortsätter öka längs Svealandskusten och fosforhalterna ligger kvar på en hög nivå.

Sök på havet.nu