Vårt mänskliga bidrag – näringsbelastning från vattendrag

Information

Utgivare: Svealandskusten 2021 (2021)

Författare: Jakob Walve och Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2021

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2021 som pdf

Från vilka mänskliga verksamheter kommer näringen i Svealandskustens vattendrag? Vilka källor står för huvuddelen av belastningen? Miljöanalysfunktionen har gjort en ny sammanställning för 27 vattendrag, vilket kan underlätta planeringen av åtgärdsarbetet. Jordbruksmark och reningsverk är de största källorna, och enskilda avlopp står för en liten andel.

Sök på havet.nu