Bilaga till artikeln Vårt mänskliga bidrag

Information

Utgivare: Svealandskusten 2021 (2021)

Författare: Jakob Walve & Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2021

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2021 som pdf

Detta är en utförlig elektronisk bilaga till artikeln Vårt mänskliga bidrag – näringsbelastning från vattendrag. Här finns ett stort antal figurer som beskriver belastning och koncentrationer i samtliga vattendrag. Här visas också fler samband med markanvändning, samt avvikelser mellan uppmätta och modellerade koncentrationer.

Sök på havet.nu