Kommunal samverkan för friskare hav

Information

Utgivare: Svealandskusten 2021 (2021)

Författare: Katarina Forslöw, Stockholms stad; Birgitta Held-Paulie, Nacka kommun & Jakob Walve Stockholms universitets miljöanalysfunktion

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2021

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2021 som pdf

Miljötillståndet längs Svealandskusten måste förbättras. Åtgärdsbehoven är stora och vattenvårdsarbetet behöver intensifieras. Ambitionerna är höga och för att lyckas måste alla hjälpas åt.

I Stockholmsregionen har därför kommunerna tillsammans börjat ta fram lokala åtgärdsprogram för olika kustvattenförekomster. Sådana finns nu så gott som klara för Skurusundet och Brunnsviken. Lilla Värtan och Strömmen står näst på tur.

Sök på havet.nu