Levande vikar – ett åtgärdsprojekt

Information

Utgivare: Svealandskusten 2021 (2021)

Författare: Linda Kumblad, Emil Rydin, Sofia A. Wikström & Joakim Hansen, Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2021

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2021 som pdf

Går det att restaurera havsvikar med grumligt vatten, algmattor och svaga fiskbestånd? Det nystartade projektet Levande vikar ska under sju år testa och utvärdera restaureringsmetoder för grunda vikar. Syftet är att ta fram konkreta råd och rekommendationer om restaurering av grunda havsvikar i Östersjön.

Sök på havet.nu