Spiggvågen – ett pågående tronskifte i Östersjöns kustekosystem

Information

Utgivare: Svealandskusten 2021 (2021)

Författare: Johan Eklöf & Joakim Hansen, Stockholms universitet / Ulf Bergström, Göran Sundblad, Mårten Erlandsson & Serena Donadi, Sveriges lantbruksuniversitet / Britas Klemens Eriksson, Rijksuniversiteit Groningen, Nederländerna

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2021

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2021 som pdf

Östersjön har sedan länge visat tecken på stora miljöproblem som oroar såväl forskare som allmänhet. Ett sådant är den sviktande rekryteringen hos de stora rovfiskarna gädda och abborre vid kusten. Ett annat är den kraftiga ökningen av mängden storspigg, och dess effekter på resten av ekosystemet. Här beskrivs den forskning som ligger bakom nyheten om Spiggvågen från i somras.

Sök på havet.nu