Tabeller

Information

Utgivare: Svealandskusten 2021 (2021)

Författare: Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2021

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2021 som pdf

Här visas resultat från förbundets omfattande provtagningar längs Svealandskusten i tabellform från 2001-2020. Provtagningar utförs två gånger per år, i juli och augusti. Färgerna visar statusklassning enligt vattendirektivets nya bedömningsgrunder från 2019. Varje station och samtliga tidsserier finns också att se i överskådliga diagram på www.svealandskusten.se.

Sök på havet.nu