Vilka källor bidrar mest? – fosforflöden i innerskärgården

Information

Utgivare: Svealandskusten 2020 (2020)

Författare: Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2020

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2020 som pdf

En av de centrala frågor som förbundets miljöanalysfunktion jobbar med är hur utsläpp och naturliga faktorer påverkar vattenkvaliteten. Vi kan nu presentera en uppföljande analys av fosforflöden i Stockholms innerskärgård. Genom att modellera en fosforkälla i taget kan vi visa hur mycket Mälaren, reningsverken, Östersjön respektive sedimenten bidrar till fosforns inverkan på vattenkvaliteten.

Sök på havet.nu