Nytt liv för Brunnsviken

Information

Utgivare: Svealandskusten 2020 (2020)

Författare: Katarina Forslöw, Stockholms stad & Fred Erlandsson, Stockholm Vatten och Avfall

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2020

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2020 som pdf

En ny anpassad metod av fosforfällning som tillämpats i Brunnsviken ska minska övergödningen i viken och väntas snart visa resultat i form av bättre siktdjup och färre algblomningar. Den nya metoden som använts öppnar upp för fler fällningar i urbana vatten och fler fällningar planeras i Stockholmsområdet.

Sök på havet.nu