Svenska Högarna - Sveriges största marina naturreservat

Information

Utgivare: Svealandskusten 2020 (2020)

Författare: Ingrid Nordemar, Länsstyrelsen Stockholm

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2020

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2020 som pdf

Syftet med Svenska Högarnas naturreservat är att skydda, bevara och utveckla ett ytterskärgårdsområde med höga natur- och kulturvärden. Värden för ett rörligt friluftsliv ska också tillvaratas. Målsättningen är att reservatet ska utgöra ett referensområde för forskning, undervisning och miljöövervakning.

Sök på havet.nu