Läkemedelsrening vid Himmerfjärdsverket

Information

Utgivare: Svealandskusten 2020 (2020)

Författare: Johanna Lundström & Johanna Grim, Ramboll; Victor Kårelid, Syvab; Jakob Walve & Marlene Ågerstrand, Stockholms universitet; Christian Baresel & Andriy Malovanyy, IVL

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2020

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2020 som pdf

Avloppsvatten innehåller mer än det man kan se med blotta ögat. Där finns bland annat rester av läkemedel som har passerat genom våra kroppar. Många av dem är svåra att rena bort i ett vanligt avloppsreningsverk. På Himmerfjärdsverket söder om Stockholm har en förstudie för rening av läkemedelsrester nyligen avslutats, där miljöpåverkan och riskanalys för vattenlevande organismer i recipienten Himmerfjärden har genomförts.

Sök på havet.nu