Bättre planering för sugtömningsstationer

Information

Utgivare: Svealandskusten 2020 (2020)

Författare: Fredrik Meurman, Ecoloop AB

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2020

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2020 som pdf

Sedan 1 april 2015 är det förbjudet för fritidsbåtar att tömma toalettavfall i havet. Därför har ett nät av tömningsstationer successivt byggts ut längs landets kuster. Men systemet dras med stora utmaningar när det gäller planering, styrning och ansvar. För att underlätta för fritidsbåtsägarna och som underlag för planering, placering och prioriteringar har förbundet tillsammans med flera skärgårdskommuner drivit ett projekt för att ta reda på hur situationen kan förbättras.

Sök på havet.nu