Tabeller och karta

Information

Utgivare: Svealandskusten 2020 (2020)

Författare: Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2020

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2020 som pdf

Här finns karta över samtliga stationer som besöks av förbundet. Provtagningar utförs två gånger per år, i juli och augusti. Resultaten visas här i tabellform från 2001-2019. Färgerna visar statusklassning enligt vattendirektivets nya bedömningsgrunder från 2019. Varje station och samtliga tidsserier finns också att se i överskådliga diagram på www.svealandskusten.se. Tabellen finns också som excelfil på skvvf.se

Sök på havet.nu