Hur påverkar fritidsbåtar undervattensnaturen?

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2018)

Författare: Sofia Wikström, Josefin Sagerman & Joakim Hansen, Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2018

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2018 som pdf

Fritidsbåtar orsakar utsläpp till havet och fysiska skador på ängar av sjögräs och andra vattenväxter. Men behöver det vara en konflikt mellan båtliv och en god havsmiljö? Kunskap om hur och var de värdefulla ängarna under vattnet påverkas kan hjälpa oss att undvika miljöpåverkan från fritidsbåtar.

Sök på havet.nu