Medlemspresentation: Svealand i centrum för kärnteknik

Information

Utgiven av: Svealandskusten 2017 (2017)

Författare: Marie-Louise Olvstam, Svafo, Tomas Eriksson, Forsmark & Anna WahlstÉen, SKB

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2017

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2017 som pdf

Svealand är på många sätt ett centrum för kärnteknisk verksamhet. Redan på 1940-talet påbörjades kärnenergiforskningen i Sverige, och den första reaktorn byggdes på KTH i Stockholm. Ganska snart flyttades dock forskningen till Studsvik i Södermanland. I Uppland finns nu Sveriges yngsta kärnkraftverk i Forsmark, och i samma område planerar SKB att bygga ett av världens första slutförvar för använt kärnbränsle.

Sök på havet.nu