Nya insikter om övergödning från SKB:s miljöövervakning

Information

Utgiven av: Svealandskusten 2017 (2017)

Författare: Olle Hjerne & Anna Wahlsteen, SKB

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2017

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2017 som pdf

De två stora byggprojekt som SKB planerar i Forsmark kommer att innebära omfattande sprängningar av berg. Det har väckt frågan om kväveutsläpp från sprängmedelsrester, och hur stor påverkan det kan få på Öregrundsgrepen. Den frågan har utretts grundligt, vilket lett till nya insikter om hur havsområdet fungerar

Sök på havet.nu