Bra vatten i Björnöfjärden igen

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2017)

Författare: Linda Kumblad & Emil Rydin, BalticSea2020

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2017

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2017 som pdf

När projekt Levande kust startade för sex år sedan valdes Björnöfjärden på Värmdö ut som åtgärdsområde för att det var en av Stockholms skärgård mest övergödda fjärdar. Här fanns utbredd bottendöd, begränsad vattenomsättning och flera olika näringskällor i avrinningsområdet. Målsättningen med projektet var att visa att det med kraftfulla åtgärder är möjligt att återfå en bra miljö i övergödda havsvikar; med ett klart vatten, ett rikt växt- och djurliv, ett naturligt fisksamhälle och syresatta bottnar med bottendjur.

Sök på havet.nu