Brunnsviken - en vik med historia

Information

Utgiven av: Svealandskusten 2017 (2017)

Författare: Daniel Stråe, WRS Uppsala AB, Anna Gustafsson, Naturvatten i Roslagen AB

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2017

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2017 som pdf

Brunnsviken i norra Stockholm är en välkänd och omskriven plats. Här anlade Gustav III den vackra Hagaparken redan på 1700-talet, och hela området ingår numera i Nationalstadsparken. Här finns mycket höga rekreations- och naturvärden, men det är också en vik som blivit hårt belastad genom historien. Trots flera åtgärder som kraftigt förbättrat läget, så kvarstår stora problem. Nu är det dags att åtgärda dem.

Sök på havet.nu