Ny farled till Södertälje planeras

Information

Utgiven av: Svealandskusten 2017 (2017)

Författare: Agne Hörnestig, Sjöfartsverket

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2017

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2017 som pdf

Södertälje hamn ökar i attraktivitet när oljehamnarna i Stockholm ska stängas. Samtidigt projekteras en ny farled mellan Landsort och Södertälje. Ökad kapacitet och högre säkerhet är argument bakom förslaget, som är en komplex satsning med många hänsynstaganden. Juridisk prövning kommer att ske i två steg: dels av regeringen och dels av Mark- och miljödomstolen.

Sök på havet.nu