Tabeller 2017

Information

Utgiven av: Svealandskusten 2017 (2017)

Författare: Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2017

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2017 som pdf

Resultaten från förbundets omfattande provtagningar längs Svealandskusten visas i denna tabell. Stationerna är sorterade från norr till söder efter de typområden som visas i kartan på sidan 6. Stationerna framgår av kartan på sidan 36. Resultaten visas för varje provtagning, samt som medelvärde för den senaste sexårsperioden. Färgerna visar statusklassning enligt vattendirektivets bedömningsgrunder.

Sök på havet.nu