Undersökningar i Stockholms skärgård 2014 - vattenkemi, växtplankton och bottenfauna

Information

Utgivare: Stockholm Vatten (2015)

Ingår i rapporten: Stockholm Vatten

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Stockholm Vatten som pdf

Om rapporten

Sedan 1968 har denna rapport tagits fram årligen sedan 1968, med syfte att ge en tillståndsbild av Stockholms skärgård. Fokus i rapporten ligger på skärgården som recipient för de tre stora avloppsreningsverken som Stockholm Vatten (Henriksdal och Bromma) och Käppalaförbundet (Käppala) driver.

Sök på havet.nu