Levande skärgårdsnatur 2016

Information

Utgivare: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län (2016)

Ingår i rapporten: Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Ladda ned

Ladda ned rapporten från Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län som pdf

Om rapporten

Som en snabb och obyråkratisk väckarklocka, så fungerar projekt Levande skärgårdsnatur. I över 30 år har stiftelsen kommit ut med en sammanställning över kontinuerlig bevakning och årlig inventering av Stockholms skärgårdsnatur. Årets resultat visar bland annat en fortsatt nedgång av ejderbeståndet, en försiktig ökning av skräntärna, fortsatt ökning av havsörn och att sälarnas ökning de senaste åren tycks ha avstannat.

Sök på havet.nu