Tillståndet i kustvattnet – resultat från förbundets mätprogram

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Författare: Jakob Walve, Carl Rolff, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2016

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2016 som pdf

I Stockholms innerskärgård var det under 2015 ovanligt låga närings- och klorofyllnivåer och ett förhållandevis bra siktdjup. I delar av mellanskärgården var det istället ännu ett år med höga klorofyllhalter, det vill säga mycket planktonalger, särskilt i augusti. Möjligen finns ett samband med det syrefattiga, fosforrika djupvatten som strömmade in i skärgården 2013 och som nu i blandats om i hela vattenmassan. Förbundets omfattande årliga undersökningar av miljötillståndet längs kusten redovisas extra utförligt i detaljerade kartor, texter och statusbedömningar.

Sök på havet.nu