Lika men ändå olika – Nyköpings fjärdar och Östhammarsfjärden

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Författare: Jakob Walve, Miljöanalysfunktionen vid Stockholms universitet samt Camilla Andersson, Östhammars kommun och Jerry Persson, Nyköpingsåarnas Vattenvårdsförbund

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2016

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2016 som pdf

I detta avsnitt gör vi djupdykningar i två intressanta vattenområden. Fjärdarna närmast Nyköping och vid Östhammar tillhör de mest påverkade vattnen längs Svealandskusten. Den ekologiska statusen är regelmässigt otillfredsställande eller dålig, och näringshalterna är mycket höga. Kustområdena har flera likheter, men skiljer sig också på några viktiga punkter; avrinningsområdet, och därmed sötvattentillrinningen, är mycket större för Nyköpingsfjärdarna, vilket gör att vattenomsättningen ser helt olika ut för de båda områdena. Här presenteras några viktiga åtgärder som genomförts för att förbättra miljötillstånd och vattenkvalitet.

Sök på havet.nu