Nya Slussen skapar ökade naturvärden

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Författare: Monica Granberg, Projekt Slussen / Structor Miljöbyrån

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2016

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2016 som pdf

Slussen i Stockholm är i tekniskt dåligt skick och måste byggas om. Samtidigt är översvämningsriskerna runt Mälaren oacceptabelt höga, vilket kan få stora konsekvenser för samhällsviktiga funktioner i hela Mälardalen. Alltså måste även Mälarens reglering göras om. Den nya regleringen ska ta större hänsyn till den strandnära naturmiljön runt Mälaren, vilket kommer att skapa ökade naturvärden där. För skärgårdens del kommer den nya vattenregleringen inte att medföra några stora förändringar. Nils Ericsons sluss från 1850-talet kommer däremot att öppnas upp, vilket innebär att en ny fiskvandringsväg mellan Saltsjön och Mälaren kommer att öppnas på en plats som varit stängd i över 350 år.

Sök på havet.nu