Medlemspresentation: SSAB i Oxelösund

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Författare: Ann-Sofie Örden, SSAB i Oxelösund

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2016

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2016 som pdf

Det stora stålbolaget SSAB i Oxelösund ligger alldeles vid kusten i södra Södermanlands län, och har varit medlem i Svealands kustvattenvårdsförbund sedan starten år 2000. De har också satsat på att delta i den samordnade recipientkontroll som utförs av förbundets miljöanalysfunktion vid Stockholms universitet. SSABs vision ”En starkare, lättare och mer hållbar värld” kommer bland annat till uttryck i arbetet med att minska företagets generella miljöpåverkan. Företaget delfinansierar en av Sportfiskarnas gäddfabriker genom restaureringen av Långsjön. SSABs bidrag kan ses som ett led i en ekologisk kompensation, där bolaget kompenserar för den kust som tagits i anspråk för industrimark och som tidigare har fungerat som lekplatser för exempelvis gädda.

Sök på havet.nu