Stora förändringar i mjukbottensamhället

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Författare: Caroline Raymond, Ola Svensson, Malin Dahlgren och Jonas Gunnarsson från Stockholms universitet samt Jan Albertsson från Umeå universitet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2016

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2016 som pdf

Vidsträckta lerbottnar är den vanligaste bottenmiljön i Östersjön. I de översta centimetrarna av botten lever en mängd olika djur, såsom musslor, maskar och kräftdjur. De är viktiga för omblandningen och syresättningen av bottenmaterialet, och även som föda för fisk. De senaste decennierna har stora förändringar skett; från ett bottensamhälle dominerat av vitmärla till ett som domineras av Östersjömusslan tillsammans med den nya bottenmasken Marenzelleria.

Sök på havet.nu