Kustfisken i Svealand bör förvaltas lokalt

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2016)

Författare: Ylva Ericson, SLU, Institutionen för akvatiska resurser

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2016

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2016 som pdf

Varje år utförs provfisken i flera områden längs Sveriges kust för att följa utvecklingen av kustfisksamhällen. I Svealand finns fyra referensområden; Lagnö, Muskö och Asköfjärden samt Galtfjärden utanför Östhammar. Kustfisksamhällen påverkas av en rad olika faktorer; som klimat, övergödning, fiske, tillgång till lekområden och predation. Samhällen och bestånd av kustfisk förekommer ofta lokalt i skärgården med relativt litet utbyte av individer mellan områden. Den relativa isoleringen mellan områden gör att förvaltningen av kustfiskbestånd bör ha en lokal utgångspunkt.

Sök på havet.nu