Rapporten Svealandskusten 2015

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2015)

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2015

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2015 som pdf

Svealandskusten 2015 sammanfattar miljötillståndet i kustvattnen från Dalälvens mynning i norr till Bråviken i söder. Rapporten redovisar resultat från de undersökningar som bedrivs i Svealands kustvattenvårdsförbunds regi, samt artiklar från andra aktörer i regionen.

Sök på havet.nu