Tillståndet längs kusten

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2015)

Författare: Jakob Walve, Carl Rolff

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2015

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2015 som pdf

Höga nivåer av klorofyll, kväve och fosfor karakteriserade en stor del av skärgården i juli 2014 i samband med algblomningar. Statusbedömningen, som görs för en period på 6 år, påverkas dock inte så mycket av ett enstaka avvikande år och ser i stort sett ut som tidigare. Även i årets rapport presenteras kartor som visar de faktiska koncentrationer som använts för statusbedömning.

Sök på havet.nu