Åtgärder inom jordbruket – långsiktigt arbete ger effekt

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2015)

Författare: Barbro Ulén, SLU

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2015

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2015 som pdf

Det går att minska läckaget av både fosfor och kväve från åkermark, samtidigt som man tar ut högre skördar. Det som krävs är en gödsling som är noggrant anpassad till grödans behov. Det visar långtidsstudier från ett kustnära område i södra Östersjön. Fördröjningsprocesser i marken och variationer i vattenflödet gör dock att det tar mycket lång tid innan man ser effekter i vattnet.

Sök på havet.nu