Ejder och alfågel - kan vi vända en nedåtgående trend?

Information

Utgivare: Svealands kustvattenvårdsförbund (2015)

Författare: Kjell Larsson, Linnéuniversitetet

Ingår i rapporten: Svealandskusten 2015

Ladda ned

Ladda ned artikeln från Svealandskusten 2015 som pdf

Ejder och alfågel är välkända arter för många som vistas längs Östersjöns kust under vår och sommar. Bestånden har dock minskat kraftigt under de senaste 20 åren. Det har såväl forskningsprojekt som miljöövervakningsprogram från olika delar av Östersjön tydligt visat. Men vad vet vi om orsakerna och kan vi vända trenden?

Sök på havet.nu